Дата төвийн зохион байгуулалт

Дата төв, серверийн өрөө нь тухайн байгууллагын амин чухал хэсэг юм. Үйлчилгээний тасралтгүй найдвартай байдлыг хангахын тулд дата төвийг аливаа эрсдэлээс хамгаалан олон улсын стандартанд нийцүүлэн зохион байгуулж зохих тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглох шаардлагатай байдаг.


 

Дэлгэрэнгүй
МТ-ийн зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллага бүр дотоод үйл ажиллагаагаа автоматжуулах, програм болон техник хангамжаа сайжруулах, шинэ технологи, шинэ шийдэл нэвтрүүлэх гээд мэдээллийн технологийн хөрөнгө оруулалтын олон асуудлуудтай тулгардаг. Байгууллагынхаа энэхүү чухал шийдвэрийг мэргэжилтнүүдтэй хамтран оновчтой гаргахад тань туслалцаа үзүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна


 

Дэлгэрэнгүй